Zespół Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik 2012”

Zespół Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik 2012”

Lokalizacja kompleksu usytuowana jest w centralnej części miasta, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 3 i Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju oraz na pograniczu dwóch dużych osiedli mieszkaniowych Buska-Zdroju, os. Sikorskiego i os. Orła Biełego.
Tak umiejscowione boiska zapewniają bezpieczny i łatwy dostęp do obiektów oraz umożliwiają korzystanie z nich przez cały dzień, również w okresie ferii i wakacji. Powstałe obiekty są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.

W skład Zespołu Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik 2012” wchodzą:

  • boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62m ogrodzone wraz z piłkochwytami o nawierzchni z trawy syntetycznej. Wyposażone w bramki do piłki nożnej.
  • boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki siatkowej, koszykowej i tenisa o wymiarach 19,0 x 32,10m, z nawierzchnią poliuretanową. Wyposażone w kosze do piłki koszykowej oraz słupki do siatkówki. Zimną na tym boisku znajduje się lodowisko sztuczne „Biały Orlik”.

Dla graczy przygotowano zaplecze z szatniami, dla kibiców zaś dwu i trzyrzędowe trybuny na 132 miejsca.

Regulamin korzystania z Zespołu Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik 2012”

Lodowisko sztuczne „Biały Orlik” powstało w 2011 roku i znajduje się przy ul. Partyzantów, na terenie Zespołu Boisk Wielofunkcyjnych
„Orlik 2012”.

Na lodowisko zapraszamy codziennie od grudnia do marca, w godzinach od 1000 do 2100.

Jednocześnie na tafli przebywać może do 90 osób.
Na miejscu istnieje możliwość wypożyczenia łyżew.

Regulamin korzystania z lodowiska „Biały Orlik”

Każda osoba korzystająca z lodowiska sztucznego „Biały Orlik”, przy
ul. Partyzantów
zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem

1. Administratorem lodowiska sztucznego „Biały Orlik”, przy ul. Partyzantów jest Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.

2. Administrator informuje, że przed każdorazowym oddaniem do użytku części wspólne oraz wypożyczany sprzęt zostaną zdezynfekowane.

3. Obowiązuje limit osób jednorazowo przebywających na tafli – 90 osób. Liczba korzystających może być zmieniona, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych lub decyzją administratora obiektu.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

  • korzystający z obiektu zobowiązani są do dezynfekowania rąk przed wejściem na lodowisko i po skorzystaniu z obiektu. Stacje do dezynfekcji rąk umieszczone są przy wejściu oraz przy toaletach,
  • na terenie całego obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego – minimum 1,5 m (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących),
  • przy kasie, podczas zakupu biletu oraz w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa,
  • zaleca się zasłanianie ust i nosa także podczas jazdy na łyżwach,
  • bezpośrednio przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba,
  • zaleca się bezgotówkowe formy płatności.

5. Wejścia na lodowisko odbywać będą się o pełnych godzinach zegarowych.

6. Jednorazowy czas przebywania na tafli wynosił będzie 45 minut. Pozostały czas przeznaczony zostanie na dezynfekcję wypożyczonego sprzętu oraz części wspólnych przez obsługę lodowiska.

7. Użytkownicy korzystają z lodowiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.

8. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

Nazwa usługiCena brutto
-zł-
Bilet normalny – pobyt na lodowisku przez 1 godzinę8,00
Bilet ulgowy – pobyt na lodowisku przez 1 godzinę*5,00
Wypożyczenie łyżew na 1 godzinę10,00
Ostrzenie łyżew10,00
Zniżka na bilet wstępu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 15%
* przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 26-roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność