O BOSiR

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju powstał w 2011 roku, w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju.

Od tego czasu BOSiR administruje większością obiektów sportowych z terenu miasta i gminy Busko-Zdrój.


Podstawowym celem i przedmiotem działania BOSIR jest realizacja zadań w zakresie utrzymania i udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania sportów, w szczególności piłki nożnej i siatkowej, sportów wodnych, rekreacji i nauki pływania oraz innych dyscyplin sportowych w oparciu o posiadane lub powierzone obiekty sportowe, a w szczególności:

1) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,

2) tworzenie warunków do uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i wypoczynku,

3) współdziałanie ze szkołami, uczniowskimi klubami sportowymi oraz innymi jednostkami i podmiotami gospodarczymi w zakresie wspomagania organizacji imprez i zawodów sportowych, rekreacyjnych i nauki pływania, w tym dla osób niepełnosprawnych,

4) upowszechnianie nauki pływania i sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych,

5) organizowanie na zlecenie, lub w ramach przyznanych na ten cel środków, masowych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

6) prowadzenie sekcji sportowych, zajęć fitness i aqua aerobiku, zajęć rehabilitacyjnych

7) utrzymywanie w należytym stanie i udostępnianie obiektów sportowych stanowiących własność gminy Busko-Zdrój lub innych powierzonych :

  • Pływalni Miejskiej im Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta,
  • Stadionu Miejskiego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego,
  • Zespołu boisk wielofunkcyjnych ”Orlik 2012” w Busku-Zdroju przy ul. Partyzantów,
  • terenu rekreacyjnego ”Skatepark” w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego,
  • terenu rekreacyjnego „Zimne Wody” w Busku-Zdroju przy ul Stawowej,
  • terenu rekreacyjnego ”Glinianki” w Busku-Zdroju przy ul. Langiewicza,
  • zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Radzanowie,
  • terenu rekreacyjnego „Karabosy” w Siesławicach,
  • publicznych, powierzonych BOSIR, placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój,
  • boisk sportowych w gminie Busko-Zdrój

Więcej informacji dotyczących obiektów znaleźć można w zakładce obiekty.


Zapraszamy wszystkich do korzystania z obiektów i zajęć organizowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji, natomiast chętnych do nawiązania współpracy do kontaktu.