Kontakt

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ul. Grotta 3a

28-100 Busko-Zdrój


Dyrektor – mgr Arkadiusz Kornaś

telefon: 41 370 51 52

e-mail: dyrektor@bosir.busko.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji w każdy czwartek w godz. od 13:00 do 15:00


Sekretariat

telefon: 41 370 51 53

e-mail: sekretariat@bosir.busko.pl


Dział Techniczno – Gospodarczy / Kierownik Pływalni

Zdzisław Paw

telefon: 41 370 51 53

e-mail: techniczny@bosir.busko.pl


Dział Finansowo – Księgowy / Główny Księgowy

Aneta Radej

telefon: 41 370 51 54

e-mail: ksiegowosc@bosir.busko.pl


Kasa Pływalni

telefon: 41 370 51 55

e-mail: kasa@bosir.busko.pl


Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego / Inspektor ds. kadr

Edyta Gołębiowska

telefon: 41 370 51 56

e-mail: kadry@bosir.busko.pl


Dział Sportu i Rekreacji / Kierownik Stadionu

Marian Sikora

telefon: 41 370 51 57

e-mail: m.sikora@bosir.busko.pl