Kontakt

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ul. Grotta 3a

28-100 Busko-Zdrój


Dyrektor – mgr Arkadiusz Kornaś

telefon: 41 370 51 52

e-mail: dyrektor@bosir.busko.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji w każdy czwartek w godz. od 13:00 – 15:00


Sekretariat:

telefon: 41 370 51 53

e-mail: sekretariat@bosir.busko.pl


Dział Techniczny:

telefon: 41 370 51 53

e-mail: techniczny@bosir.busko.pl


Dział Finansowo – Księgowy:

telefon: 41 370 51 54

e-mail: ksiegowosc@bosir.busko.pl


Kasa Pływalni:

telefon: 41 370 51 55


Dział Kadr:

telefon: 41 370 51 56

e-mail: kadry@bosir.busko.pl